தமிழ் பேராயர் யின் அர்த்தம்

பேராயர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    பேராயத்தை நிர்வகிக்கும், பல மறை மாவட்டங்களின் ஆயர்களை ஒருங்கிணைக்கும் தலைமை ஆயர்.