தமிழ் பேரின்பம் யின் அர்த்தம்

பேரின்பம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சிற்றின்பத்தை விலக்கி) ஆன்மீகத்தால் அடையும் ஆனந்தம்.