தமிழ் பேலா யின் அர்த்தம்

பேலா

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கும்பா.

    ‘வெள்ளிப் பேலாவில் சந்தனம் கரைத்து வைத்திருந்தனர்’