தமிழ் போகணி யின் அர்த்தம்

போகணி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு அடிப்பகுதி அகன்ற நடுத்தர அளவிலான பாத்திரம்.