தமிழ் போஞ்சிக்காய் யின் அர்த்தம்

போஞ்சிக்காய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (காய்கறியான) பீன்ஸ்.

    ‘போஞ்சிக்காய்ப் பால் கறி’