தமிழ் போதனா மொழி யின் அர்த்தம்

போதனா மொழி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பயிற்று மொழி.