தமிழ் போதிமரம் யின் அர்த்தம்

போதிமரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புத்தர் ஞானோதயம் அடைந்தபோது அவர் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் இருந்ததாகக் கூறப்படும்) அரசமரம்.