தமிழ் போஷகர் யின் அர்த்தம்

போஷகர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு புரவலர்.