தமிழ் பைராகி யின் அர்த்தம்

பைராகி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (வடதேசத்து) துறவி.