தமிழ் பொச்சரிப்பு யின் அர்த்தம்

பொச்சரிப்பு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பொறாமை.