தமிழ் பொதுமு யின் அர்த்தம்

பொதுமு

வினைச்சொல்பொதும, பொதுமி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (நீரில்) ஊறிப் பருத்தல்.

    ‘ஆற்றில் மிதந்துவந்த செத்துப்போன எருமையின் வயிறு பொதுமியிருந்தது’