தமிழ் பொய்யன் யின் அர்த்தம்

பொய்யன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பொய் சொல்பவன்.

    ‘என்னைப் பற்றிச் சில பொய்யர்கள் விஷமப் பிரச்சாரம் செய்துவருகிறார்கள்’