தமிழ் போக்கிரி யின் அர்த்தம்

போக்கிரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிறருக்குத் தொல்லை தருபவன்; ரௌடி.

  • 2

    குறும்பு செய்யும் குழந்தையை அல்லது சிறுவரைச் செல்லமாக அழைக்க அல்லது குறிப்பிடப் பயன்படும் சொல்.

    ‘இந்தப் போக்கிரி செய்த வேலையைப் பார்த்தாயா?’
    ‘அடி, போக்கிரிப் பெண்ணே!’