தமிழ் போதகம் யின் அர்த்தம்

போதகம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    உபதேசம்.

    ‘ஓய்வு நாளில் இயேசு போதகம் செய்து கொண்டிருந்தார்’