தமிழ் மக்கட்பேறு யின் அர்த்தம்

மக்கட்பேறு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (தனக்கென) குழந்தையை அடையும் அதிர்ஷ்டம்.