தமிழ் மக்கு உரம் யின் அர்த்தம்

மக்கு உரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தழைகளை மக்கச் செய்வதால் கிடைக்கும் உரம்.