தமிழ் மகரகுண்டலம் யின் அர்த்தம்

மகரகுண்டலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மீன் வடிவில் இருக்கும் காதணி.