தமிழ் மகரந்தம் யின் அர்த்தம்

மகரந்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தாவரத்தின் இனப்பெருக்கத்துக்கான) மலரின் மஞ்சள் நிறத் துகள்.