தமிழ் மகரம் யின் அர்த்தம்

மகரம்

பெயர்ச்சொல்

சோதிடம்
  • 1

    சோதிடம்
    வடிவில் பாதி மீனாகவும் பாதி விலங்காகவும் இருக்கும் உருவத்தைக் குறியீடாக உடைய பத்தாவது ராசி.