தமிழ் மகரரேகை யின் அர்த்தம்

மகரரேகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலநடுக்கோட்டுக்கு இணையாக தெற்கில் 23½ᵒ பாகையில் செல்வதாக அமைத்துக்கொண்ட கற்பனைக் கோடு.