தமிழ் மகராசி யின் அர்த்தம்

மகராசி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும் வாழ்த்தும்போது) செல்வமும் பிற நலன்களும் உடையவள்.

    ‘பசி என்று எப்போது கேட்டாலும் சாப்பாடு போடும் மகராசி!’