தமிழ் மகாசன்னிதானம் யின் அர்த்தம்

மகாசன்னிதானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆதி குருவின் பிரதிநிதியாக) சைவ மடத்தின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவர்.