தமிழ் மகாராஜா யின் அர்த்தம்

மகாராஜா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பேரரசர்.