தமிழ் மகாராணி யின் அர்த்தம்

மகாராணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மகாராஜாவின் பட்டத்தரசி.