தமிழ் மகாவித்தியாலயம் யின் அர்த்தம்

மகாவித்தியாலயம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மேல்நிலைப் பள்ளி.