தமிழ் மகிழ்வு யின் அர்த்தம்

மகிழ்வு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மகிழ்ச்சி.

    ‘மகிழ்வைத் தரும் உன்னத இசை’