தமிழ் மகிஷம் யின் அர்த்தம்

மகிஷம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எருமைக் கடா.

    ‘யமனின் மகிஷ வாகனம்’