தமிழ் மகோதரம் யின் அர்த்தம்

மகோதரம்

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
  • 1

    சித்த வைத்தியம்
    வயிற்றிலும் காலிலும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஈரல் நோய்.