தமிழ் மகோன்னதம் யின் அர்த்தம்

மகோன்னதம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு மிகவும் உன்னதமானது.

    ‘யாகம் மகோன்னதமாக நடைபெற்றது’