தமிழ் மங்கல நாண் யின் அர்த்தம்

மங்கல நாண்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தாலி.