தமிழ் மங்களம் யின் அர்த்தம்

மங்களம்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

    காண்க: மங்கலம்

  • 2

    பேச்சு வழக்கு நிகழ்ச்சியின் முடிவைக் குறிக்கப் பயன்படுத்தும் சொல்.

    ‘சுப மங்களம்’