தமிழ் மச்சுவீடு யின் அர்த்தம்

மச்சுவீடு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மாடி வீடு.

    ‘மச்சுவீட்டுக்காரன் என்ற திமிரில் பேசுகிறான்’