தமிழ் மஞ்சணத்தி யின் அர்த்தம்

மஞ்சணத்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நுணா மரம்.