தமிழ் மஞ்சள்காப்பு யின் அர்த்தம்

மஞ்சள்காப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கோயில்களில்) விசேஷ நாட்களில் மூல விக்கிரகத்தின் மேல் மஞ்சள் அப்பிச் செய்யும் அலங்காரம்.