தமிழ் மஞ்சள் அட்டை யின் அர்த்தம்

மஞ்சள் அட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கால்பந்து, ஹாக்கி போன்ற விளையாட்டுகளில்) ஆட்டத்தின் விதியை மீறிய ஆட்டக்காரருக்கு முதல் கட்ட எச்சரிக்கையாகக் காட்டப்படும் மஞ்சள் நிற அட்டைத் துண்டு.