தமிழ் மஞ்சள் கரு யின் அர்த்தம்

மஞ்சள் கரு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முட்டையினுள் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் உயிர்ப்பொருள்.