தமிழ் மஞ்சு யின் அர்த்தம்

மஞ்சு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மேகம்.

    ‘மஞ்சு சூழ்ந்த மலை’

  • 2

    உயர் வழக்கு மூடுபனி.

    ‘மஞ்சு மூட்டத்தில் எதிரில் ஆள் வருவதுகூடத் தெரியவில்லை’