மடங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மடங்கு1மடங்கு2

மடங்கு1

வினைச்சொல்

 • 1

  (நீண்டிருக்கும் அல்லது விரிந்திருக்கும் ஒன்று) தன் மீது மடிந்து படிதல்.

  ‘புத்தகத்தை மூடியபோது ஒரு பக்கம் மடங்கிவிட்டது’
  ‘வாதம் வந்த பிறகு வலதுகால் சரியாக மடங்குவதில்லை’
  ‘ஆலாப் பறவையின் வெள்ளைச் சிறகுகள் மடங்கிமடங்கி விரிந்தன’

மடங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : மடங்கு1மடங்கு2

மடங்கு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  தன் அளவை ஒத்த மற்றொரு பங்கு அல்லது தன் அளவின் ஒரு பங்கு; -.

  ‘முன்பு இருந்ததைவிட வரி மூன்று மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது’
  ‘நீ அல்வாவுக்குக் கால் மடங்கு சர்க்கரை அதிகமாகப் போட்டிருக்கலாம்’
  ‘ஒரு டம்ளர் அரிசி என்றால் மூன்று மடங்கு தண்ணீர் ஊற்றிக்கொள்’
  ‘அரை மடங்கு’

 • 2

  கணிதம்
  ஒரு எண்ணை வெவ்வேறு எண்களால் பெருக்கக் கிடைக்கும் எண்ணிக்கைகளில் ஒன்று; -.

  ‘நான்கு, ஆறு, எட்டு ஆகியவை இரண்டின் மடங்குகளில் சிலவாகும்’