தமிழ் மடசாம்பிராணி யின் அர்த்தம்

மடசாம்பிராணி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சிறிதும் அறிவில்லாத நபர்.