தமிழ் மட்டி யின் அர்த்தம்

மட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எதையும் உடனே புரிந்துகொள்ளும் தன்மை அற்றவர்.