தமிழ் மடந்தை யின் அர்த்தம்

மடந்தை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பெண்.