தமிழ் மீட்பர் யின் அர்த்தம்

மீட்பர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    இரட்சகராகிய இயேசுநாதர்.