தமிழ் மணங்கு யின் அர்த்தம்

மணங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முன்பு வழக்கிலிருந்த) 11.25 கிலோகிராம் எடை உள்ள அளவு.