தமிழ் மண்ணியல் யின் அர்த்தம்

மண்ணியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மண்ணின் தன்மைகளை ஆராயும் அறிவியல் துறை.