தமிழ் மணம் யின் அர்த்தம்

மணம்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஒரு பொருளுக்கு உரியதாகவும் மனத்துக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் வாசனை; நறுமணம்.

  ‘தாழம்பூ மணம்’
  ‘வெங்காய சாம்பார் மணம்’
  உரு வழக்கு ‘தெய்வீக மணம் கமழும் பாசுரங்கள்’

 • 2

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு துர்நாற்றம்.

  ‘வீடு பூட்டியே இருப்பதால் ஒரே மணமாகக் கிடக்கிறது’
  ‘ஊதுவத்தி ஏற்றிவைத்தால் இந்த மணமெல்லாம் போய்விடும்’
  ‘ஒழுங்கையில் ஒரே மணமாகக் கிடந்ததால் மூக்கைச் சுருக்கிக்கொண்டு ஓடிவந்துவிட்டேன்’

தமிழ் மணம் யின் அர்த்தம்

மணம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு