தமிழ் மணமக்கள் யின் அர்த்தம்

மணமக்கள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (திருமணம் தொடர்பான சடங்குகளில் குறிப்பிடும்போது) மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும்.