தமிழ் மணல்வாரி யின் அர்த்தம்

மணல்வாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தட்டம்மை.