தமிழ் மணலை யின் அர்த்தம்

மணலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் அரை மீட்டர் நீளத்தில் செதிள்களோடு உருண்டையாக இருக்கும் (உணவாகும்) தவிட்டு நிறக் கடல் மீன்.