தமிழ் மண்வாரி யின் அர்த்தம்

மண்வாரி

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு மண்ணை அதிக அளவில் அள்ளி வெளியேற்றும் இயந்திரம்.