தமிழ் மணிக்கட்டு யின் அர்த்தம்

மணிக்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முழங்கையின் கீழ்ப் பகுதியும் உள்ளங்கையும் இணையும் பகுதி.